Thông tin tuyển dụng của một số tiệm nails ở Prudenville và Southgate MI

Prudenville, MI : Queen Nails cần thợ nail và thợ chân tay nước có kinh nghiệm

Cần thợ nail và thợ chân tay nước có kinh nghiệm. Tiệm vùng Mỹ trắng 100% và bao lương một tuần $750 hơn ăn chia có chỗ ở cho thợ ở xa: chân tay nước $40, chân nước $28 và tay nước $15, bộ mới thưởng $28, fill thường 18 và p/w full $45, p/w fill $30 Xin liên lạc: Dao Cell: 313-632-4217 hoặc Tiệm: 989-366-7279.
Thông Tin Liên Hệ:
Queen Nails

 

Southgate, MI : Gigi Nails cần thợ nails biết làm bột or chân tay nước

Cần thợ nails (nam or nữ) , biết làm bột or chân tay nước. Tiệm vùng Mỷ trắng, income cao, lương ăn chia, có chổ ở cho thợ xuyên bang. Xin liên lạc: anh Trung (734-250-2086) or chị Hương hoặc Tiệm (734-284-8060)
Thông Tin Liên Hệ:
Gigi Nails

 

Southgate, MI : Vivi cần thợ nails gấp bao lương $800/tuần hoặc ăn chia, có chỗ ở riêng cho thợ 

Cần Thợ nails Gấp! Khu mỹ trắng, tip cao, và rất vui vẻ, bao lương $800/tuần hoặc ăn chia, có chỗ ở riêng cho thợ rất thoải mái. Hãy gọi gấp, vô h¨ rất đông. Hãy liên lạc vivian 734-624-9746
Thông Tin Liên Hệ:
Vivi

Houston is the most populous city in the U.S. state of Texas and the fourth-most populous city in the United States,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *